top of page

work in progress

Bestellingen worden pas effectief vanaf het moment dat de betaling door Komma is ontvangen. In geval van niet-betaling, behoudt Komma zich het recht om (de uitvoering van) de overeenkomst met betrekking tot en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Deerlijksestraat 40, 8500 Kortrijk, België, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

bottom of page